Ana içeriğe geç

Tavsiye Süreci

(Frédéric Laloux tarafından yazılan "Reinventing Organizations" eserinden uyarlanmıştır)

Merkeziyetsiz bir organizasyon olan Giveth, özyönetim ilkesine bağlıdır. Giveth, ortak bir amaç için birlikte hareket eden ortak değerlere sahip bireylerden oluşan bir ekiptir. Her birimiz farklı geçmişlere, uzmanlıklara, yöntemlere ve zihinsel çerçevelere sahibiz ve özyönetim sayesinde bu farklı bakış açılarının potansiyelini Giveth'in karşılaştığı problemleri çözmek için kullanıyoruz.

Tavsiye Süreci, topluluk üzerinde etki gösterecek bir kararın alınması veya bir eylemin teklif edilmesi durumlarında kullanılır. Büyük veya küçük her türlü karar öncesinde Tavsiye Sürecine tabidir. Bir teklifi resmi hale dönüştürmeden önce teklifin etki edeceği kişilerden ve konu hakkında ilgili uzmanlığa sahip kişiden geri bildirim almak önemlidir. Buradaki amaç, teklif hazırlanmadan önce iyileştirmek, ortaya çıkabilecek çatışmaları önceden çözmek ve teklifi ilgilendiren tarafları bilgilendirmektir. Uzlaşma, mükemmel bir çözümdür; ancak her zaman makul olmayabilir. Tavsiye süreci, itirazların duyulmasına ve teklif oluşturucuların harekete geçmeden önce potansiyel sonuçları dikkate alabilmelerine olanak tanır.

Herkes teklifte bulunma yetkisine sahiptir; ancak teklifin sonucunda ortaya çıkabilecek durumlardan sorumlu tutulacaklarını da dikkate almalıdır. Bununla birlikte, Tavsiye Süreci izlenmişse, neden bu inisiyatifin alındığına dair bir fikir oluşacak ve ilgili bütün taraflar da olabilecek en iyi çıktı için bu inisiyatife katkıda bulunmuş olacaklardır (veya bu inisiyatifin hiç alınmamasına da karar verilebilir). Teklifin Tavsiye Sürecinden uygun bir şekilde faydalanmasına rağmen başarısız olması veya sıkıntılı sonuçlar doğurması halinde inisiyatif alan kişiyi suçlamak yanlış olacaktır.Herkes hata yapabilir; usulü izlediğiniz sürece bu büyük bir sorun değildir!

Tavsiye Süreci nerede gerçekleşir?

Tartışma için en aktif kanalımız, Giveth Forum'dur. Tavsiye Süreci, herkese açık bir şekilde veya gizli kanallarda gerçekleştirilebilir; ancak şeffaflık değerimize uygun davranmak açısından topluluk tartışmalarının mümkün olduğunca herkese açık kanallarda gerçekleştirilmesini teşvik ediyoruz.

Mevcut DAO yapılandırmamızda, herkes Aragon DAO Şablonumuzu kullanarak bir teklif oluşturabilir. rGIV Yönetişim tokeni sahipleri daha sonra bu tekliflere oy verebilirler. Bu süreç genellikle, organizasyonu etkileyen daha kritik kararlar için kullanılır.


Bu sistemle bir kararın uygun bir şekilde alınıp alınmadığına dair gerginlikler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yetkiyi merkeziyetsizleştirmek  için başvurulabilecek bir süreç bulunmalıdır. Bu süreç, teklif konusunda anlaşmazlıklar bulunsa dahi organizasyon için en iyi niyetlerle gerçekleştirildiğini ve ilgili bütün taraflların geri bildirimleri ve tavsiyelerinin dikkate alınmasını sağlar.

Tavsiye Süreci Akışı:

 1. Fikir Oluşturma:

  Fikir oluşturma aşamasında, bir kişi tarafından fark edilen sorunlar veya fırsatlar ele alınır veya daha kalifiye birine devredilir. Özyönetim, sorumluluk gerektirir. Gerginlikler, geleneksel organizasyonlardaki gibi bir hiyerarşi boyunca yukarıya taşınmak yerine gerekli enerji veya uzmanlığa sahip kişi tarafından ele alınır.

Kanallar : Bu aşamada iletişim kanalı açıktır. Bu iletişim enformel olabilir; dolayısıyla sohbet edin, sesli görüşme için zaman ayırın, tartışın, ufak sohbetler gerçekleştirin, fikirler üretin.

 1. Sesli Düşünme / Meta Düşünme:

  Bir teklif oluşturmadan önce, karar alıcı bir eylem teklifinde bulunmadan önce bakış açılarını duymak için sesli düşünmeye ihtiyaç duyabilir. Bu aşama, fikirlerin diğer insanların duygularına karşı teste tabi tutulabileceği aşamadır.

Sorulacak bazı sorular

: Bu fikri gerçekleştirirsem değer üretir miyim?

 • Bu gerçekten zaman harcamak istediğim bir problem mi?
 • Varsayımlarımda haklı mıyım ve diğer insanların bu konuya dair bakış görüşleri de benimle aynı yönde mi?
 • Önerebileceğim olası seçenekler neler ve eyleme geçmeden önce çözmem gereken sıkıntılı yönler neler?

Kanallar : Bu aşamada da iletişim kanalı yukarıdaki gibi enformeldir.

 1. Tavsiye:

  İnisiyatif alan kişi, bir teklif hazırlar ve teklif sonucunda etkilenecek olanlardan ve konuda uzmanlığa sahip kişilerden tavsiye bekler.

Küçük kararlar için tavsiye beklemeye gerek olmayabilir. Daha büyük kararlar için, tavsiye birebir görüşmeler, toplantılar veya geniş katılımlı topluluk tartışmaları gibi çeşitli kanallardan gelebilir.

Tavsiye toplamak için belirli bir zaman sınırlaması yoktur. Bir diğer ifadeyle, kararın kapsamına bağlıdır.

Kanallar : Küçük bir karar ise Discord üzerinden bireylere veya gruba danışabilirsiniz. Daha büyük kararlar için [Giveth DAO Aragon Şablonumuz) (https://aragon.1hive.org/#/giveth/) resmi tekliflerin oluşturulduğu yerdir.

 • Teklifin önemine bağlı olarak ilgili taraflara ulaşmak sizin sorumluluğunuzdadır.*
 1. Karar Alma:

  Tavsiye dikkate alınarak teklif hazırlanır ve teklifi oluşturan kişi kimlerden tavsiye aldığı hakkında bilgi verir.

  Kanallar: Duyurular Giveth Discord suncusunda, topluluk toplantılarında ve/veya yönetişim toplantısında yapılabilir.

Faydalar (Reinventing Organizations web sitesinden):

 • Topluluk: Tavsiyesi istenen kişileri, söz konusu soru hakkında düşündürür. Konuyu öğrenirler. Bilginin paylaşılması topluluk duygusunu pekiştirir. Tavsiyesi istenen kişi kendini onurlandırılmış ve önemli hisseder.
 • Tevazu: Tavsiye istemek, eğlenceli bir çalışma alanının en önemli özelliklerinden biri olan tevazu eylemidir. Eylem tek başına "Sana ihtiyacım var," ifadesini gösterir. Karar alıcı ve tavsiye veren arasındaki ilişki gelişir. Bu, karar alıcının tavsiyeyi göz ardı etme ihtimalini neredeyse sıfıra indirir.
 • Öğrenme: Karar alma, bir çeşit işbaşı eğitim gibidir. Tavsiye, konu hakkında bilgi sahibi ve kararın sonucuna önem veren kişilerden gelir. Başka hiçbir eğitim veya öğretim biçimi bu gerçek zamanlı deneyimin yerine geçemez.
 • Daha iyi kararlar: Geleneksel yukarıdan aşağıya yaklaşımlara kıyasla en iyi karara ulaşma olasılığı daha yüksektir. Teklifi oluşturacak olan kişinin konuya daha yakın olma ve teklif sonucunda meydana gelebilecek olaylarla başa çıkma konusunda bilgi sahibi olması sağlanır. Tavsiye, önemli hususları ortaya çıkarırken yeni bakış açılarını da doğurduğundan dolayı farklı girdiler sağlar.
 • Eğlence: Süreç, karar alıcı için eğlencelidir; çünkü takım sporlarındaki sevince benzer. Tavsiye süreci; organizasyonun başka yerlerindeki bilgili kişilerden gelen bilgi birikimi ile artran inisiyatifi ve yaratıcılığı teşvik eder.

Altta Yatan Fikirler (Reinventing Organizations web sitesinden):

Tavsiye Süreci, kolektif zeka yoluyla karar almaya yardımcı olan bir araçtır. Çoğu şey, insanların durumlara nasıl yaklaştığına bağlıdır. Tavsiye süreci başlatıldığında yalnızca mekanikleri değil aynı zamanda verimli kullanımın altına yatan fikirleri de dikkate alma faydalı olacaktır.

Tavsiye Süreci; kişilerin sağladığı bakış açılarına bağlı olarak çeşitli şekillerde ilerleyebilir.

 • Süreci başlatan otoriter bir yaklaşım sergileyebilir ("Başkalarının ne söylediği umurumda değil" veya alternatif olarak "Başkalarının söylediklerine tamamen uyacağım" şeklinde).
 • Müzakere veya uzlaşma perspektifinden yaklaşabilir ("Söylediklerinin bir kısmını sırf onları mutlu etmek için yapacağım ama biraz hayal kırıklığına uğrayacakmışım gibi geliyor").
 • Ortak-yaratıcı bir yaklaşım sergileyebilirler ki bu da zaten tavsiye sürecinin ruhudur ("Başkalarını dinleyeceğim, bahsettikleri şeylere bağlı olarak gerçek ihtiyacı saptayacağım ve yaratıcı olarak düşünüp uygun çözümü bulacağım").

Not:

Bu belge:

 • Yönetişim toplantılarını yürütmek için bir süreç değildir: merkeziyetsiz bir organizasyon olarak sınırlı bir zaman diliminde karar almanın zorlukları vardır. Yönetişim toplantısı, Tavsiye Sürecinin bazı aşamalarına katılım göstermek için doğru zaman olarak görülmeli ve ilgili tüm tarafların katılımı halinde kararlar alınmalıdır.
 • İhtilaf çözüm mekanizması değildir: Giveth şu anda ihtilaf çözüm sürecini yeniden tanımlamaktadır. Takipte kalın!
 • Değişmez kurallardan oluşan bir dosya değildir: bu dokümanın kendisi de Tavsiye Süreci yoluyla oluşturulmuştur ve aynı şekilde değiştirilebilir.