Ana içeriğe geç

Giveth Topluluk Sözleşmesi

Giveth DAO, Ethereum ve kâr amacı gütmeyen dünyalar arasında köprü kurarak hayırseverliğe devrimci bir bakışla yaklaşan ve "Paylaşmanın geleceğini İnşa Eden" kendi kendini yöneten bir organizasyondur. Giveth'in misyonu, hem projelerle hem toplumla hem de dünyayla paylaşımda bulunanları ödüllendiren ve güçlendiren bir kültür oluşturmaktır.

Giveth, paylaşmanın zahmetli olmadığı ve dünyanın dört bir yanında pozitif değişim yaratmak isteyen insanların ödüllendirildiği bir gelecek öngörmektedir. Giveth platformları, bağışçılar ve projeler için küresel ölçekte özgürce erişilebilen ve kendi kendini idame eden köprüler olmayı amaçlamaktadır. Giveth, fonların doğrudan nerede en fazla etki yaratabileceğini görüp ona göre şeffaf ve etkin bir şekilde akışının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmayı hedefler.

Giveth topluluğu merkeziyetsizliği, yeniliği, özgeciliği, güçlendirmeyi, güveni, şeffaflığı ve işbirliğini değerli görür. Bu sosyal katman, DAO'muzun üzerine inşa edildiği temeldir.

GIVeconomy, GIV'in ihraç edilip programatik olarak dağıtıldığı ekonomik katmanı temsil eder. GIV tokenleri, GIVgarden'a sunulup kabul edilen tekliflerin finansmanında kullanılacaktır. Dolayısıyla, GIVgarden'dan GIV dağılımı oy kullanmak için GIV ile güçlendirilen topluluk kararına bağlı olacaktır.

Giveth'in büyümesi, doğrudan topluluğun kapsayıcı ve misafirperver bir kültür oluşturarak başka insanların da kendilerininmiş gibi benimsemekten gurur duyacağı bir alan oluşturma becerisiyle ilişkilidir. Giveth topluluğuna katılmayı tercih ettiğinde insanlar dolaylı olarak topluluğun kültürünü, değelerini ve normlarını desteklerler.

Bu nedenle, Giveth üyelerin hem protokolle hem de birbirleriyle nasıl etkileşime girmeleri gerektiğine dair beklentileri belirleyen sürekli gelişen bir toplumsal sözleşmeye dayanır. Giveth Topluluk Sözleşmesi, bu toplumsal sözleşmeyi ortaya koymayı hedefler. Sözleşme, öncelikle Giveth topluluğunun herkes için kapsayıcı ve güvenli bir ortam olmasını sağlamak için birbirimize yaptığımız taahhüdü ortaya koyar. İkinci olarak, Sözleşme hem zincir üzeri hem de zincir dışı kararların nasıl alınacağını belirler ve bu kararların başarılı olup olmadığına hangi yöntemle karar verileceğini açıklar. Topluluk tarafından yönetilen bir DAO olduğumuzdan dolayı, Sözleşme de topluluk tarafından değiştirilebilir.

Taahhüt

Üyeler, katkıda bulunanlar ve liderler olarak Giveth'e katılımın; yaş, beden, görünür ve görünmez engellilik, etnisite, cinsiyet özellikleri, cinsel kimlik ve ifade, deneyim ve eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik statü, milliyet, kişisel görünüş, ırk, din veya cinsel yönelimine bakılmaksızın herkes için tacizsiz bir deneyim oluşturacağını taahhüt ederiz.

Giveth misyonu, vizyonu ve değerleri ile uyumlu şekilde davranacağımızı ve açık, misafirperver, kapsayıcı ve sağlıklı bir topluluğa katkıda bulunacak şekilde hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Standartlarımız

Topluluğumuz için olumlu bir ortama katkıda bulunan davranış örnekleri şunlardır:

  • Diğer insanlara empati ve şefkatle yaklaşmak
  • Farklı fikirlere, bakış açılarına ve deneyimlere saygılı olmak
  • Yapıcı geri bildirimler verip bu geri bildirimleri kabul etmek
  • Sorumluluk almak ve hatalarımızdan etkilenenlerden özür dilemek ve deneyimlerden ders çıkarmak
  • Yalnızca birey olarak değil, topluluğun tamamı için en iyi olana odaklanmak

Kabul edilemez davranış örnekleri şunlardır:

  • Küfürlü dil ve görseller kullanmak ve her türlü cinsel ilgi veya tacizde bulunmak
  • Trollük, aşağılayıcı yorumlarda bulunmak, kişisel veya siyasi saldırılar yapmak
  • Açıktan veya özelden taciz
  • Açıkça rızasını almaksızın başkalarının fiziksel adresleri veya e-posta adresleri gibi özel bilgilerini ifşa etmek
  • Profesyonel bir ortamda makulen uygunsuz olarak değerlendirilebilecek diğer davranışlar

Blokzincir üzerinde

Karar Alma

Giveth, GIVgarden yapılandırmalarını yönetmek ve misyonu, vizyonu ve değerleriyle uyumlu projelere finansman tahsis etmek için Gardens yönetişim platformundan faydalanır.

Givgarden için blokzincir üzerinde karar alma mekanizmaları  Kanaat Oylaması ve Tao Oylamasıdır. Kanaat Oylaması, temel olarak finansman tahsisi için kullanılmaktadır. Tao Oylaması ise parametrelerin güncellenmesi, hataların düzeltilmesi, DAO'ya yeni özelliklerin eklenmesi ve/veya DAO hazinesine saldırı gibi acil durumlarda kullanılır.

Giveth tarafından kullanılan ekstra çok merkezli yönetişim süreçleri şu dokümanda açıklanmış ve topluluk kararlarına göre değişebilir uygulamalar içermektedir.

Uygulama

Blokzincir üzerinde uygulama; optimistik eylemlerde ortaya çıkabilecek ihtilafların çözülmesinde öngörülebilir, kapsayıcı ve demokratik yöntemler kullanan subjektif bir oracle olarak tanımlanabilecek Celeste üzerinde gerçekleşir.

Giveth'in bu sözleşmeyi uygulama kapasitesi, topluluk üyelerinin protokol ile doğrudan etkileşimleri, özellikle de topluluk üyelerinin GIV ihracı veya veya protokol parametrelerinin ayarlanması için teklifler sunmaları ölçüsü ile sınırlıdır.

GIVgarden'ı kullanırken teklifi sunan kişinin teklifi sunarken belirli bir miktar GIV tokeni depozito olarak yatırması gerekir, bu depozito teklifin Giveth toplumsal sözleşmesi ile makulen uyumlu olduğuna yönelik fikir beyanı olarak değerlendirilir. Teklifi sunan kişinin bu beyanını kabul etmeyerek eklife itiraz eden ve eşit miktarda GIV tokeni depozito olarak yatıran başka bir topluluk üyesi konuya dair bir ihtilaf oluşturabilir. Teklifin itiraz edildikten sonra geri çekilmemesi halinde, merkeziyetsiz oracle Celeste ihtilafın çözüme kavuşturulması için kullanılır. Oracle'ın teklif sunan lehine karar vermesi halinde, teklifin kilidi açılarak itiraz edenin depozitosu teklif sunana devredilir. Öte yandan, ihtilafın itiraz edenin lehine sonuçlanması durumunda, teklif kaldırılarak teklifi sunanın depozitosu itiraz edene verilir.

İhtilaf çözüm protokolüne katılanların Giveth topluluğunun yerleşik normları ve niyetiyle en uyumlu kararı vermeleri açısından teklifi, bu sözleşmeyi ve ilgili geçmiş ihtilafları incelemeleri beklenir.

Blokzincir dışında

Karar Alma

Giveth, katkıda bulunanların kültürel tekliflerini ilerletmeleri amacıyla kendi başlarına hareket edebilmelerini desteklemek açısından birincil karar alma yöntemi olarak Tavsiye Süreci'nden faydalanır. Tavsiye Süreci, Giveth dokümantasyonunda yazılı olarak bulunmakla birlikte topluluk görüşmelerinde sözlü olarak da açıklanır. Finansal olmayan, kod gerektirmeyen bir teklifin topluluğun büyük bir bölümünü etkileme olasılığı doğduğunda, Discord veya Forumda anketler yöntemiyle blokzincir dışı oylama gerçekleştirilir. Bir kararın bu sözleşmeye riayet etmesi, topluluğun bilgiye sunulması ve sonuçlarına 2 hafta içerisinde itiraz edilmemesi halinde söz konusu karar meşru kabul edilir.

Giveth ForumuGithub ve Discord sunucuları dahil Giveth topluluk alanları ile birlikte ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek diğer blokzincir dışı tartışma alanlarının bu sözleşmeye uyması beklenir.

Uygulama

Giveth, topluluk standartlarını güvence altına almak açısından Gravity Çatışma Yönetiminden ve yaptırımlarından faydalanmayı amaçlamaktadır.