Ana içeriğe geç

GIVernance

PAYLAŞIN... önem verdiğiniz projelerle, eylemlerle ve amaçlarla.

GERİ KAZANIN ... Pozitif değişime katkıda bulunanlar, GIV tokenleri kazanır.

YÖNETİN... Proje kürasyonu, ürün geliştirme ve özgecilik temelli yeni bir ekonomi.

GIVernance Katmanı'na hoş geldiniz!

Giveth, platformu kullananlara dünyada yaptıkları iyi yönlü değişime katkıdan dolayı şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde destekleme amacıyla bağışçı odaklı bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Şeffaf ve kapsayıcı bir yönetişime değer vermekle birlikte bu konuda öncü bir örnek olmayı umuyoruz. Bu değerleri somutlaştırırken bize destek veren inovasyonları keşfediyor ve hemen uygulamaya geçiriyoruz. Görevlerin organize edilmesi, Teklif ve Tavsiye Sürecine katılım ve yönetişim toplantılarımızın yönetimi sırasında uyguladığımız sosyokrasiden doğan kişilere kendi kendine organize olma gücüne inanıyoruz.

Bu katman, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonun (DAO) yönetiminin oluşturulması için Bağışçı Tavsiye Kuruluşumuzun (DAF) kâr amacı gütmeyen avantajları ile Merkeziyetsiz Otonom Topluluğun (DAC) gücünü birleştirmektedir.

Misyon

Yapılan katkıları görmezden gelmeyen, katılıma değer veren ve özgeciliği ödüllendiren platformumuz etrafında token bazlı bir ekonomi ve topluluk oluşturarak Giveth karar alma sürecini giderek merkeziyetsiz hale getiriyoruz.

Hedefler

  • Ekip yapısı, çatışma çözümleri, idare, mali şeffaflık, ekip toplama sürecinin organizasyonu ve kalite güvencesine yönelik fonların ve becerilerin sorumlu bir şekilde sağlanmasıyla Mali Hesap Verebilirlik Göstermek. Giveth topluluğunun, platformunun ve ekonomisinin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak.
  • Giveth DAO yapısı içerisinde diğer Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonların da öğrenip benimseyebilecekleri merkeziyetsiz yönetişim sistemleri (örn. Sosyokrasi, RewardDAO, Kanaat Oylaması, SourceCred, vb.) üzerinde deneyler yapıp bunları belgelendirerek İç Yönetişime İnovasyon Getirmek .
  • Commons Stack, Token Engineering Commons, DAppNode, BrightID, 1Hive, Gitcoin ve Metagame gibi diğer benzer misyonlara sahip organizasyonlar ile ortaklık kurarak ve bunların yönetişimine katılarak ortak fayda ve başarı oluşturacak işbirlikçi araçlar geliştirerek Ethereum Ekosistemi ile İşbirliği Geliştirmek.
  • Listelenen projeler aracılığıyla gerçek dünyada pozitif değişim yaratan ve organizasyon üzerinde gerçek bir etki yaratan çıktılar ile kapsayıcı merkeziyesiz karar almaya yönelik bireyleri güçlendirerek Giveth Token Ekonomisini (GIVeconomy) besleyen ve büyüten Rejenerativ Değerler Oluşturmak.

Nasıl Katılırım?