Ana içeriğe geç

Giveth'in Katmanları

Organizasyonumuz, 3 dahili katmandan oluşmaktadır: GIVernance (Yönetişim), Platform ve Topluluk Her bir katmanın hedefleri kendine özgü olmakla birlikte temel değerlerimiz, misyonumuz ve bağışta bulunmanın geleceğini inşa etme vizyonumuzla uyumludur. Bu katmanlar ve ilgili hedefleri, aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

Topluluk

Bu katman; İletişim ekibi, diğer Katmanlardan iki temsilci ve diğer oluşabilecek çalışma grupları tarafından idare edilir. Burası yeni katılıcıların, proje sahiplerinin, kampanya yöneticilerinin, işbirlikçilerin, ortakların, katalizörlerin ve bütün havalı tiplerin bir araya gelip oynadığı, öğrendiği, paylaştığı ve büyüdüğü alandır.

Hedefler

 • Anlamlı katılım, erişim, güven tesisi ve çatışma yönetimi yoluyla Bağışçılar, Geliştiriciler ve topluluk arasında ilişkileri besleyerek İyi Niyetli Projeler etafında bir Topluluk İnşa Etmek - topluluk üyelerinin tutku duydukları projeleri paylaşabilmeleri ve diğer kişilerin rehberliğinden faydalanabilmeleri için güvenli bir alan oluşturmak.
 • Giveth Dapp'lerini, ekonomisini, DAO'yu ve yeni özellikleri geliştirirken Net ve Destekleyici bir Katılım Süreci sağlamak. Topluluk katmanı; Katkıda Bulunanlar, Topluluklar, Kampanyalar, Projeler ve Bağışçıların ihtiyaçlarını destekleyen iyi tanımlanmış, şeffaf ve yararlı bir katılım süreci sağlamakla birlikte aynı zamanda kripto evrenine yeni katılanlar için de bir köprü görevi görür.
 • Giveth kanalları ve sosyal medya yoluyla aktivitelerin ve geliştirme konusundaki ilerlemerlerin paylaşılması esnasında İç ve Dış İletişim Faaliyetlerinin Koordinasyonunu sağlamak - Giveth'in bir organizasyon olarak kullandığı dilin Değerler, Vizyon, Misyon ve Hedefler ile uyumlu olması ve Giveth Katmanlarının her birinin temsil edilmesi.
 • Çeşitli stratejik ortak organizasyonlarla ve blockchain4good odaklı, ethereum müştereklerini iyileştiren topluluk üyeleri ile birlikte ortak hedeflerin desteklenmesi, ilişkiler kurulması, işbirliği yapılması yoluyla bir Ortaklar Ağı Oluşturmak - kaynaklar ve eğitim sunumu ile en iyi uygulamaların paylaşılması.Mevcut ortaklarımız Commons Stack, TEC, DAppNode, BrightID, 1Hive, Panvala, Gitcoin ve Metagame gibi topluluklardan oluşmaktadır.

GIVernance

Giveth, platformu kullananlara dünyada yaptıkları iyi yönlü değişime katkıdan dolayı şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde destekleme amacıyla bağışçı odaklı bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Şeffaf ve kapsayıcı bir yönetişime değer vermekle birlikte bu konuda öncü bir örnek olmayı umuyoruz. Bu değerleri somutlaştırırken bize destek veren inovasyonları keşfediyor ve hemen uygulamaya geçiriyoruz. Görevlerin organize edilmesi, Teklif ve Tavsiye Sürecine katılım ve yönetişim toplantılarımızın yönetimi sırasında uyguladığımız sosyokrasiden doğan kişilere kendi kendine organize olma gücüne inanıyoruz.

Bu katman, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonun (DAO) yönetiminin oluşturulması için Bağışçı Tavsiye Kuruluşumuzun (DAF) kâr amacı gütmeyen avantajları ile Merkeziyetsiz Otonom Topluluğun (DAC) gücünü birleştirmektedir.

Hedefler

 • Ekip yapısı, çatışma çözümleri, idare, mali şeffaflık, ekip toplama sürecinin organizasyonu ve kalite güvencesine yönelik fonların ve becerilerin sorumlu bir şekilde sağlanmasıyla Mali Hesap Verebilirlik Göstermek. Giveth topluluğunun, platformunun ve ekonomisinin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Giveth DAO yapısı içerisinde diğer Merkeziyetsiz Özgeci Organizasyonların da öğrenip benimseyebilecekleri merkeziyetsiz yönetişim sistemleri (örn. Sosyokrasi, RewardDAO, Kanaat Oylaması, SourceCred, vb.) üzerinde deneyler yapıp bunları belgelendirerek İç Yönetişime İnovasyon Getirmek .
 • Commons Stack, Token Engineering Commons, DAppNode, BrightID, 1Hive, Gitcoin ve Metagame gibi diğer benzer misyonlara sahip organizasyonlar ile ortaklık kurarak ve bunların yönetişimine katılarak ortak fayda ve başarı oluşturacak işbirlikçi araçlar geliştirerek Ethereum Ekosistemi ile İşbirliği Geliştirmek.
 • Listelenen projeler aracılığıyla gerçek dünyada pozitif değişim yaratan ve organizasyon üzerinde gerçek bir etki yaratan çıktılar ile kapsayıcı merkeziyesiz karar almaya yönelik bireyleri güçlendirerek Giveth Token Ekonomisini (GIVeconomy) besleyen ve büyüten Rejeneratif Değerler Oluşturmak.

Platform

Giveth Platform Katmanı; Bağış Yapmanın Geleceğinin inşa edildiği yerdir; burada tasarımcılar, geliştiriciler, sistem mühendisleri, ürün yöneticileri ve yenilikleri test edenler bulunur. Platform Katmanı olarak, Topluluk Katmanı ile işbirliği içerisinde kullanıcı ve tasarım deneyimleri hakkında geri bildirimler alarak platform üzerinde bağış yapmayı, proje oluşturmayı ve izleme sürecini kolaylaştırıyoruz.

Platform Katmanı yüksek kaliteli ürünler oluştururken üyelerinin öğrenmelerini, büyümelerini, işbirliği yapmalarını ve başarıları birlikte kutlamalarını teşvik ederek başarıya ulaşır. Kapsayıcı, şeffaf ve iyi yapılandırılmış iş akışları oluşturarak becerikli ve ilham verici katılımcılardan oluşan güçlü ekipler yaratıyoruz.

Hedefler

 • Dijital para birimlerinin devrim niteliğindeki finansman fırsatlarından faydalanarak Bağışçılar ve proje sahipleri arasında köprü görevi gören açık kaynaklı, verimli ve ücretsiz platform görevi görecek Dijital Kamu Malları Geliştirmek.
 • Katkıda bulunanların yeni çıkan teknolojileri araştırmasını ve sağlam, stabil, güvenli ve ölçeklenebilir platformlar oluşturmak için en iyi uygulamaları yerine getirmesini kolaylaştıran Ürün Geliştirme ve Bakım faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Bağış yapmayı kolay, ödüllendirici ve etkin kılmak için ilgi çekici arayüzler ve güçlü kullanıcı deneyimleri oluşturarak Kullanıcı Deneyimini, Kullanılabilirliği ve Blokzincir Teknolojisininin Erişilebilirliğini İyileştirmek ve Kolaylaştırmak.
 • Kullanıcı geri bildirimlerini ihtiyaçları karşılayan ürünler oluşturmak ve ortak değerlere sahip projelerden oluşan bir ağı şeffaf bir şekilde desteklemek için yerine getirerek Topluluk için ve Topluluk tarafından Dapp'ler Geliştirmek.