Ana içeriğe geç

Davranış Kuralları

Taahhüt

Açık ve kapsayıcı bir ortam yaratmak adına; üyeler, katkıda bulunanlar ve liderler olarak projemize ve topluluğumuza katılımın; yaş, beden, görülür ve görülmez engellilik, etnisite, cinsiyet özellikleri, cinsel kimlik ve ifade, deneyim ve eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik statü, milliyet, kişisel görünüş, ırk, din veya cinsel yönelimine bakılmaksızın herkes için tacizsiz bir deneyim oluşturacağını taahhüt ederiz.

Standartlarımız

Pozitif bir ortam yaratımına katkıda bulunan davranış örnekleri şunlardır:

 • Samimi ve kapsayıcı bir dil kullanmak
 • Farklı bakış açılarına ve deneyimlere saygılı olmak
 • Yapıcı eleştirileri ağırbaşlı bir şekilde kabul etmek
 • Topluluk için en iyi olana odaklanmak
 • Diğer topluluk üyelerine karşı empati göstermek

Kabul edilemez davranış örnekleri şunlardır:

 • Küfürlü dil ve görseller kullanmak ve istenmeyen her türlü cinsel ilgi veya tacizde bulunmak
 • Trollük, aşağılayıcı yorumlarda bulunmak, kişisel veya siyasi saldırılar yapmak
 • Açıktan veya özelden taciz
 • Açıkça rızasını almaksızın başkalarının fiziksel adresleri veya e-posta adresleri gibi özel bilgilerini ifşa etmek
 • Airdrop'lara ilişkin saygısız, tacizci, trol davranışlar
 • Profesyonel bir ortamda makulen uygunsuz olarak değerlendirilebilecek diğer davranışlar

Sorumluluklarımız

Proje liderleri, kabul edilir davranış standartlarını açıklamaktan sorumludur ve kabul edilemez davranışla karşılaşılması durumunda uygun ve adil düzeltici eylemleri gerçekleştirmeleri beklenir.

Proje liderleri, bu Davranış Kurallarıyla uyumlu olmayan yorumları, işlemleri, kodları, dokümantasyon düzenlemelerini, Github sorunlarını veya diğer katkıları silme, düzenleme veya reddetme, uygunsuz, tehditkar, saldırgan veya zararlı gördükleri diğer eylemlerden dolayı katkıda bulunanları geçici veya kalıcı olarak yasaklama hakkına ve sorumluluğuna sahiptir.

Kapsam

Bu Davranış Kuralları, bütün proje alanlarında geçerlidir ve aynı zamanda kamuya açık alanlarda projeyi veya topluluğunu temsil eden bireyleri de kapsar. Resmi proje e-posta adresinin kullanılması, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulması veya çevrimiçi ya da çevrimdışı bir etkinlikte temsilci olarak görev yapmak, bir proje vay topluluğu temsil etme davranışları olarak değerlendirilir. Proje temsilciliği, proje liderleri tarafından kapsamı genişletilecek şekilde ayrıca tanımlanabilir.

Uygulama

Taciz, istismar veya başka türlü kabul edilemez davranışlla karşılaşılması halinde givethdotio@gmail.com adresinden proje ekibi ile iletişime geçilerek veya destek ekibine bildirilerek raporlama yapılabilir. Tüm şikayetler incelenip araştırılarak koşulların gerektirdiği uygun eylemin gerçekleştirilmesi ile sonuçlanır. Proje ekibi, bu tarz olayları raporlayanın gizliliğini korumakla yükümlüdür. Spesifik uygulama politikalarına dair ayrıntılı bilgiler ayrıca yayınlanabilir.

Davranış Kuralllarını iyi niyetle takip etmeyen veya uygulamalayan proje liderleri, proje liderliğinin diğer üyeleri tarafından belirlenecek geçici veya kalıcı sonuçlarla karşılaşabilirler.

Bu Davranış Kuralları, şu bağlantıda mevcut olan Katkıda Bulunan Sözleşmesi, versiyon 1.4'ten uyarlanmıştır.

Davranış kurallarına ilişkin sık sorulan sorular ve yanıtları için buraya bakabilirsiniz.